Tekstil Fabrikaları için Personel Performans, Verimlilik ve Kalite Kontrol Takibi

Tekstil üretim fabrikalarının net bir şekilde raporlayamadığı ve sıkıntı çektiği sorun;  çalışanların performans, verimlilik ve kalite kontrol raporlarını sağlıklı bir şekilde takip edememesidir. Piyasadaki tekstil üretimi ile ilgili olan birçok yazılım muhasebe tabanlı ve afaki fiyatlarda olmalarına rağmen yaşanan bu soruna tam bir çözüm getirememektedir.

 

Bu durumdan muzdarip üretim fabrikalarından gelen istekler üzerine kullanımı kolay ve sonuç odaklı bir yazılım oluşturduk ve test süreçlerini başarıyla geçti.

 

Program özetle 5 bölümden oluşmaktadır

  1. Bant tanımları
  2. Operasyon Tanımları
  3. Model Kartları
  4. Personeller
  5. Raporlama

 

Tanımlamalar yapıldıktan sonra oluşturduğunuz bantlar için çalışma düzeni ekliyoruz. Çalışma düzenindeki mantık; Bantta günlük veri girileceği için üretimde olan ürün süreci boyunca çalışan kişiler sabit kalacaktır. Yeni hareket girişi yap dediğimizde çalışma düzenindeki kişiler yapacağı operasyon çalışacağı model ve sıra numarası rapora otomatikman eklenecek ve bu süreçte zamandan tasarruf etmiş olacağız. Veri girişi esnasında istersek listeye yeni kişi ekleyebilir ve ya çıkarabiliriz.

Operasyon tanımlamalarında birim zamanı tanımladığımız için bu alandan da zamandan tasarruf etmiş olduk. İstersek bu zamanı veri giriş ekranında değiştirebilirsiniz.

 

Veri girişi alanındaki başlıklar

Sıra  : Çalışanın yaptığı işe göre olması gereken sıra

Operatör  : Çalışan Personel

Model : Çalıştığı Model

Operasyon : Yaptığı Görev

Zaman : Operasyonun birim zamanı (1 işin yapılacağı saniye)

Adet : Gün sonunda yaptığı iş adeti

Fiili : Mesai saati dakika olarak. 9 saat = 540 dk varsayılan olarak gelecektir değiştrilebilir

Net : Kayıp zaman – Fiili = Net çalıştığı dakika (Bu Alan Otomatiktir.)

Geçerli : Adet * Zaman (Bu Alan Otomatiktir.)

Performans% : Geçerli iş ve net zamana göre hesaplar. (Bu Alan Otomatiktir.)

Verim% : Geçerli iş ve fiili zamana göre hesaplar. (Bu Alan Otomatiktir.)

Hatalı :  Personelin kalite kontrolde hatalı olarak ayrılan işin adeti

Hata%  : Adet ve hatalı işe göre hata oranı yüzdesi. (Bu Alan Otomatiktir.)

K.Z  : Kayıp zaman. Bu alan personelin gün içinde çalışmadığı süre dakika olarak yazılır.

 

Veri girişi ekranında yapmanız gereken çalışanın yaptığı işin adetini girmek var ise kayıp zamanı yazmaktır. Diğer alanlar otomatikman hesaplanacaktır ve kaydedilecektir. İşlem sonrası kaydet butonu aramakla da  zaman kaybetmemiş olduk. Aynı bantta aynı çalışan birden fazla operasyon yapabilir bu durumda personelin performans ve verimi fiili çalışma zamanından hesaplanarak rapora o şekilde yansıtılır. Raporu yazdırabilir isterseniz Excel e aktarabilirsiniz.

 

Personellerin profil sayfalarında yıllık çizelgesini ay ay görüntüleyebilir yaptığı işleri detayları ile göstermek için seçeceğiniz tarih aralığında listeleyip çıktı alabilir yada Exel e aktarabilirsiniz. Yine aynı sayfada personelin tüm zamanlara göre performans, verimlilik ve hata oranını görebilirsiniz. Performansı yüksek bir çalışan olabilir ama hata oranı yüksek ise ekstra iş yükü verdiği ortaya çıkmış olacaktır.

 

Tüm işlemleri iki tarih aralığında detaylı raporlayabilirsiniz

iki tarih aralığını seçtiğinizde seçiminizle ilgili tüm kayıtlar listelenecektir. Belirli bir alanda filtre uygulamak için opsiyonel olarak “PERSONEL” “BANT” “MODEL” “OPERASYON” seçeneklerini kullanarak detaylı bir rapor alabilirsiniz.

 

Yine iki tarih arasında Performans ve verimlik yüzdesine göre rapor alabilirsiniz. Örneğin seçilen tarihler arasında performansı %50 den düşük olan çalışanları listeleyebilir gidişata buna göre yön verebilirsiniz.

 

Yazılım bulut tabanlıdır. Yani her platformdan (Pc, Tablet, Mobile) erişebilir çalışan profillerine bakabilir iş takibini cebinizden kontrol edebilirsiniz.